Social Media in Georgia, February 2014
Facebook active users 1 280 000


Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 471 000Odnoklassniki weekly active users - 745 000VKontakte registered users - 583 500

Odnoklassniki is growing (Liveinternet stats)


No comments:

Post a Comment

Կիբեր֊անվտանգությունը 2021 թվականի․ սպասումները եւ անելիքները

  Հաշվի առնելով 2020 թվականի իրողությունները, կապված կորոնվարիուսի եւ Արցախյան պատերազմի հետ, ինչպես նաեւ սպասվող քաղաքական եւ հասարակակա...