Ads

Social Media in Georgia, February 2014
Facebook active users 1 280 000


Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 471 000Odnoklassniki weekly active users - 745 000VKontakte registered users - 583 500

Odnoklassniki is growing (Liveinternet stats)


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...