Ads

Social Media in Armenia, February 2014

January 2014 report

Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 368 000 ( -193 000 from January)Odnoklassniki weekly active users - 902 000 ( -9 000 from January)
Facebook active users - 620 000 (+ 40 000 from January)
VKontakte registered users - 588 000 (+ 16 000 from January)

Odnoklassniki   growth  No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...