Mastodon

Գիտելիքի փոխանցման ձևերը. ինչպես ամեն ինչ փոխեց ինտերնետը

Հարցազրույց Բուն TV-ին տեղեկատվության, կրթության, սերնդների կապերի եւ ինտերնետի մասին։

No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...