Ads

Գիտելիքի փոխանցման ձևերը. ինչպես ամեն ինչ փոխեց ինտերնետը

Հարցազրույց Բուն TV-ին տեղեկատվության, կրթության, սերնդների կապերի եւ ինտերնետի մասին։

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...