Mastodon

Հայկական հաքերների հարձակում՝ Գուրգեն Մարգարյանի հիշատակին

Գուրգեն Մարգարյանի սպանության օրը Caucasus Cyber Army եւ MONTE MELKONYAN CYBER ARMY կողմից հարձակման են ենթարկվել մի շարք ադրբեջանական եւ հունգարական կայքեր

Hacked By Caucasus Cyber Army


http://igep.az/ 
http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=3935
http://www.dunamentiforum.hu/
http://kilimmebel.az/
http://www.toyotasportautoklub.hu/
http://www.sle-pecs.hu/main.php?menu=sle
http://www.hnm.hu/en/kiall/Exhibition.php?ID=121210


Hacked By MONTE MELKONYAN CYBER ARMY

http://stoma.az/video/123.jpg
http://lamitransfer.com/hizmetlerimiz.php?id=67


info via Արամ Վարդանյան and Ara Babakhani

No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...