Ads

Հայկական հաքերների հարձակում՝ Գուրգեն Մարգարյանի հիշատակին

Գուրգեն Մարգարյանի սպանության օրը Caucasus Cyber Army եւ MONTE MELKONYAN CYBER ARMY կողմից հարձակման են ենթարկվել մի շարք ադրբեջանական եւ հունգարական կայքեր

Hacked By Caucasus Cyber Army


http://igep.az/ 
http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=3935
http://www.dunamentiforum.hu/
http://kilimmebel.az/
http://www.toyotasportautoklub.hu/
http://www.sle-pecs.hu/main.php?menu=sle
http://www.hnm.hu/en/kiall/Exhibition.php?ID=121210


Hacked By MONTE MELKONYAN CYBER ARMY

http://stoma.az/video/123.jpg
http://lamitransfer.com/hizmetlerimiz.php?id=67


info via Արամ Վարդանյան and Ara Babakhani

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...