Mastodon

Armenian Cyber Army - Sumgait 26 գործողություն

Ադրբեջանական հաքերները դեռ սկսված դավեր են նյութում, իսկ Հայկական կիբեր բանակը (Armenian Cyber Army ) արդեն միքանի կայքի վրա տեղադրել է Սումգայիթի ջարդերին նվիրված ֆիլմը։ Ցանկը ներկայացվում է ստորեւ։


1) aaa.org.az
http://zone-h.org/mirror/id/21852853
http://www.peeep.us/ef8961d2

2) http://abcc-az.org
http://zone-h.org/mirror/id/21852865
http://www.peeep.us/368459f2

3) http://goygolbelediyyesi.org
http://zone-h.org/mirror/id/21852870
http://www.peeep.us/c4e4b424

4) http://imagineganja.com
http://zone-h.org/mirror/id/21852875
http://www.peeep.us/3a1c887c

5) http://ruzigar.info
http://zone-h.org/mirror/id/21852881
http://www.peeep.us/596882a9

6)http://videoxana.com
http://zone-h.org/mirror/id/21852887
http://www.peeep.us/25702ccd

7) http://avito.az
http://zone-hc.com/archive/mirror/6d6f0fe_avito.az_mirror_.html
http://www.peeep.us/eaf6f71e

8) http://tikinti.az
http://www.peeep.us/a63262fd

9) http://mesafedenmekteb.edu.az
http://www.peeep.us/7f50afec

No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...