Ads

Social Media in Azerbaijan, February 2014

December 2013 report


Facebook active users 1 360 000 (+ 80 000 from December)


Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 140 000 (- 20 000 from December)Odnoklassniki weekly active users - 907 000 (+ 70 000 from December)

Twitter (aztwi.com stats) users 4474 (+123 from December)VKontakte registered users - 785 500 (+47 500 from December)

Odnoklassniki is growing (Liveinternet stats)


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...