Mastodon

Քարտեզ․ Սիրիահայերի բիզնեսները Երեւանում / Map. Syrian Armenians businesses in Yerevan

Կարծում եմ, բոլորս կարող ենք օգնել մեր սիրիահայ բարեկամներին, որոնք հիմա փորձում են իրենց զանազան բիզնեսները հիմնել Հայասատանում։ Օգնել կարող ենք՝ օգտվելով իրենց ձեռնարկություներից, խանությերից եւ այլն։

Ես ստեղծել եմ այսպիսի միքարտեզ,որտեղ ձեզանից ամեն մեկը կարող է իր իմացած խանութը, մեքենաների վերանորոգման կետը եւ այլն քարտեզի վրա։ Տեղադրելը շատ հեշտ է՝ մանրամասն ներկայացրել եմ սստորեւ։
Լավկլինի, եթե մի երկու խոսքով նկարագրեք ձեր նշված կետը։ Էլ ավելի լավ կլին՝ որ լուսանկարներ նույնպես ներբեռնեք։

Քարտեզը տեղադրված է այս հասցեով
Նոր կետ կարող եք առաջադրել կամ հենց քարտեզի վրայից, կամ այս հղումով։ (անմիջապես չի հայտնվի քարտեզի վրա՝ ես պետք է ստուգեմ ։Ճ )
Հենց հիմա, եթե կոնկրետ տենց մի խանութ կամ սպասարկման կետ գիտեք, տեղադրեքԱյսպիսով, աջի վերեւի անկյունից սկսում ենք տեղադրել նոր կետը
Հետո կետին անուն ենք տալիս ֊ Title, որով դա կերեւա քարտեզի վրա
2 - նկարագրում ենք, թե դա ինչ է
3 - ընտրում ենք թե դա ինչ է․ սնսդի հետ է կապված, առեւտրի, մեքենաների կամ այլ մի բան է։ Այս ընտրությունը թույլ կտա գույներով տարբերել քարտեզի վրա տարբեր տիպի կետերը
4 - էս կետը բաց եմ թողել ։Ճ
5 - նշում եք քարտեզի վրա տեղը։ Կամ գրում եք հասցենեւ տալիս find location - սա միշտ չի ախատում։ Դրա համար կարող եք ձեռքով կարմիր պիպիչը տեղադրել քարտեզի վրա
6 - Գրում եք հասցեն ֊ գոնեմոտավոր ֊ փողոցը
Կարող եք ավելացնել լուսանկարներ


Քարտեզի վրա այս դուրս պրծնող մենյուի միջոցով կարող եք ֆիլտրել։ Օրինակ, եթե սեխմեք Food / Սնունդ, ապա կտեսնեք միայն սննդի կետերը առանց մնացածների
No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...