Mastodon

ԱԺ֊ում հասարակական լսումներ Fake֊երի օրինագծի վերաբերյալ

Այսօր ԱԺ֊ում հասարակական լսումների ժամանակ հինգ րոպեյվա մեջ ինչ հասցրել եմ ասել այդպես կոչված "ֆեյքերի մասին" օրինագծի վերաբերյալ

No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...