Ads

Armenian group hacked Turkish sites in response to Kessab attack

Monte Melkonyan Cyber Army hacked several Turkish sites in response to attack of Armenian Kessab in Syria.

List of defaced sites with mirrors

http://www.fko.com.tr/admin/resimler/default.html
http://dark-h.org/deface/id/35956

http://colaklarticaret.com.tr/index1.php
http://www.zone-h.org/mirror/id/22097614

http://www.gocekrental.com/e.asp?lang=1&Subid=11
http://www.zone-h.org/mirror/id/22097646

http://hbcephe.com/
http://www.peeep.us/5836a594

http://www.diyarbakir.gen.tr/fresim/resim924921959327_664912026887799_10
7340084_n.jpg
http://www.zone-h.org/mirror/id/22097713

http://rhs-cruise.com/admin/images/New%20Text%20Document.html
http://www.peeep.us/79d58942

http://scabbard.com.tr/urunlerimiz.html

http://www.upsrtc.com/forum/upload/999238_648218098574115_989868941_n.jpg
http://www.peeep.us/4aee5e35

http://lamitransfer.com/images/hizmetler/MMCA.txt
http://www.peeep.us/360cd1da

http://rhs-cruise.com/admin/images/New%20Text%20Document.html
http://www.peeep.us/be56537b

Thx for info Ara Babakhani


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...