Ads

Հայաստան 2342. մտավորականների ու ֆեյքերի խնդիրը

Երբ բախվում է ներքին ֆեյքը եւ մտավորականի ռեֆլեքսը։ Կարճ ասած. մենք բոլորս ֆեյք ենք

No comments:

Post a Comment

Մամուլի պատերազմի օրերին․ հիմնական կիբեր-հարձակումները

 Պատերազմի օրերին մամուլը կիբեր-տիրությում հանդիսանում էր հիմնական թիրախներից մեկը։ Առաջին իսկ րոպեներից լրատվամիջոցները սկսեցին ենթարկվել լ...