Ads

#Selfie after #Oscar: explosive growth

After grand selfi of Elen and Co after Oscar ceremony


usage of #selfie hashtag in Twitter increased dramaticaly

Oscar and selfie usage in Twitter by Topsy, #selfie still trendingselfie now used 2 times more than before The same in Instagram#Selfie in Instagram during last month. Analytics by hashtagig.com

And BTW Obamas most retweeted tweet was beaten almost 5 times


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...