Ads

Social Media in Armenia, March 2014

February 2014 report

Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 400 000 ( +32 000 from February)Odnoklassniki weekly active users - 867 000 ( -35 000 from February)
Facebook active users - 620 000 (+ 0 from February)
VKontakte registered users - 638 000 (+ 50 000 from February)Odnoklassniki   growth  
No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...