DDoS հարձակումները աճել են 240%

DDoS-ները գնալով դառնում են հիմնական հարձակման զենքը։ Գները ընկնում են, հարձակումների ծավալները խայտառակ աճում։ Incapsulan ֆիքսել ա 160 Gb NTP Amplification հարձակում, իսկ Cloudflare - 400 Gb:No comments:

Post a Comment