Mastodon

Social Media in Azerbaijan, March 2014

February 2014 report


Facebook active users 1 380 000 (+ 20 000 from February)


Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 140 000 (+0 from February)Odnoklassniki weekly active users - 882 000 (- 25 000 from February)

Twitter (aztwi.com stats) users 4457 (-17 from February)VKontakte registered users - 875 500 (+90 000 from February)

Odnoklassniki is growing (Liveinternet stats)No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...