Ads

Social Media in Georgia, April 2014

March 2014 report


Facebook active users 1 300 000 (+  0  from March)


Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 496 000 (- 28 000 from March)Odnoklassniki weekly active users - 735 000 (- 5 000 from March)VKontakte registered users - 423 000 (+ 6 000 from March)

Odnoklassniki growth (Liveinternet stats)
No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...