#SaveKessab -ի վտանգները. քննարկում Civilnet֊ում Վարդանյան Գեղամի հետ

Հիմնականում քննարկել ենք լրատվամիջոցների դերը Քեսաբի դեպքում, ինչպես նաեւ հնարավոր սպասվող վտանգները

No comments:

Post a Comment