Ads

Social Media in Armenia, April 2014

March 2014 report

Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 394 000 ( -6 000 from March)Odnoklassniki weekly active users - 863 000 ( -4 000 from March)
Facebook active users - 620 000 (+ 0 from March)
VKontakte registered users - 646 000 (+ 8 000 from March)Odnoklassniki   growth  No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...