Ads

Social Media in Azerbaijan, April 2014

March 2014 report


Facebook active users 1 380 000 (+ 0 from March)


Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 107 000 (-33 000 from March)Odnoklassniki weekly active users - 867 000 (- 15 000 from March)

Twitter (aztwi.com stats) users 4457 (+188 from March)


VKontakte registered users - 885 500 (+10 000 from March)

Odnoklassniki is growing (Liveinternet stats)

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...