Mastodon

#SaveKessab, #SaveAleppo, and #SaveSyria - trending hashtags on Syria civil war

#SaveKessab became a starting point of the big social media campaign to raise awareness not only about Armenians under attack in Kessab city but on Syria civil war in general ( by the end of August 2013, 11,420 children had been  killed in the Syrian conflict ). Parallel  #SaveSyria was used in Twitter. Now we have also trending new hashtag with the same meaning #SaveAleppo

#SaveKessab, #SaveAleppo, and #SaveSyria by Topsy

No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...