Wednesday, April 9, 2014

#SaveKessab, #SaveAleppo, and #SaveSyria - trending hashtags on Syria civil war

#SaveKessab became a starting point of the big social media campaign to raise awareness not only about Armenians under attack in Kessab city but on Syria civil war in general ( by the end of August 2013, 11,420 children had been  killed in the Syrian conflict ). Parallel  #SaveSyria was used in Twitter. Now we have also trending new hashtag with the same meaning #SaveAleppo

#SaveKessab, #SaveAleppo, and #SaveSyria by Topsy

No comments:

Post a Comment

Հաքերները ուղարկում են խայտառակող տեսանյութ հրապարակելու սպառնալիքներ

Այսօր բազմաթիվ մարդիկ ստանում են նամակներ, ուր իրենց սպառնում են հաքերները եւ գումար պահանջում։ (նամակի մոտավոր տեսքը ստորեւ)։ Ի՞նչ են ուզո...