Ads

Facebook - government requests report - July - December 2013


Country           Requests            Requests where some data produced


Georgia           3 requests           1 request

Armenia          1 request             0

Azerbaijan       0                         0

Russia              1 request             0

Turkey            129 (353 users)   73

Source

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...