Ads

Social Media in Armenia, January 2014Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 561 000Odnoklassniki weekly active users - 911 000
Facebook active users - 580 000
VKontakte registered users - 572 000
Hayland registered users - 159 100

Odnoklassniki   growth  


December 2013 report is here


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...