Հայկական Կիբեր Բանակի կողմից կոտրված ադրբեջանական կայքերի ցանկըhttp://aii.az/ http://zone-h.org/mirror/id/21608333 http://www.peeep.us/d487a2de

http://elveem.com/ http://zone-h.org/mirror/id/21608367 http://www.peeep.us/4cd38ac6

http://seyyadalizade.com/ http://www.peeep.us/024abe48

http://www.nant.az/ http://www.peeep.us/4f564159

http://aetesi.az/ http://www.peeep.us/6b7c0970

http://lifeinternational.az/ http://www.peeep.us/f339e4a8