Mastodon

Հարցազրույց Նվեր Մնացականյանին, Հ1

Չեմ նայել, նենց որ չգիտեմ, նայելու բան ա, թե չէ ։Ճ

No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...