Ads

Social Media in Georgia, October 2014

May 2014 report


Facebook active users 1 420 000 (+  80 000 from May)


Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 076 000 (- 575 000 from May, possible mistake in the counter)Odnoklassniki weekly active users - 700 000 (- 25 000 from May)VKontakte registered users - 506 000 (+ 70 000 from May)

Odnoklassniki growth (Liveinternet stats)


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...