Ads

Social Media in Armenia, October 2014

July 2014 report

Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 089 000 ( - 19 000 from July)Odnoklassniki weekly active users - 868 000 ( +29 000 from July)
Facebook active users - 680 000 (+ 20 000 from July)
VKontakte registered users - 755 000 (+ 85 000 from July)Odnoklassniki   growth  No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...