Mastodon

Armenian Cyber Army attack: #AzeSaboteurs case

1) http://mep-cert.com/
http://zone-h.org/mirror/id/23188555
http://web-capture.net/picture.php?pic_index=1&presentation_method=inline

2) http://www.greenlight.az/
http://zone-h.org/mirror/id/23188592
http://www.peeep.us/2847e7d9
http://web-capture.net/picture.php?pic_index=1&presentation_method=inline

3) http://avito.az/
http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=188268
http://www.peeep.us/59a15ca3

4) http://mesafedenmekteb.edu.az
http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=188269
http://www.peeep.us/09782d23


No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...