Ads

Social Media in Azerbaijan, October 2014

May 2014 report


Facebook active users 1 380 000 (- 20 000 from May)


Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  641 000 (- 509 000 from May, possible mistake in the counter)Odnoklassniki weekly active users - 767 000 (- 71 000 from May)

Twitter (aztwi.com stats) users 4941 (+271 from May)


VKontakte registered users - 1 061 000 (+150 000 from May)

Odnoklassniki is growing (Liveinternet stats)


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...