Ads

Mobile subscriptions and smartphones: global numbers

Worldwide mobile penetration was 99% in Q2 2015 7.2 billion (forecast is 7.5 bilion at the end of 2015)

However, the actual number of subscribers is around 4.9 billion, since many have several subscriptions.Number of smartphones reached 3 billion and growingNo comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...