Ads

Armenian MMCA hackers group leaked Azerbaijani Ministry of Emergency Situations documents

Monte Melkonian Cyber Army (MMCA) shared information about hacking attack:

"Hacked By Monte Melkonian Cyber Army
this is last warning
Attack against Armenia and we will show other Ministry documents.

Azerbaijan Ministry of Emergency Situations documents
http://www.persianupload.com/6ad6506e0e48da2a

1) http://fczire.az/ FC Zire
http://zone-h.org/mirror/id/24895972

2) http://njt2000.com/
http://zone-h.org/mirror/id/24895977

3) http://www.almainteriors.az/
http://zone-h.org/mirror/id/24895974

4) http://evveworld.com/
http://zone-h.org/mirror/id/24895973

5) http://www.oliveads.az/
http://zone-h.org/mirror/id/24895971

6) http://www.fotonmotors.az/?options=content&id=1
http://zone-h.org/mirror/id/24895976

7) http://emco.az/?options=content&id=1
http://zone-h.org/mirror/id/24895975

8) http://www.ikiulduz.az/?options=content&id=26
http://zone-h.org/mirror/id/24895970

9) http://cagteks.az/index.php?options=content&id=1
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=274249"

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...