Ads

Ահաֆորիզմ #7

Ոչ արտահայտություն չկա, դա չէ-ն է, իսկ չէ նշանակում է ոչ էական

ՀՀ ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյան

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...