Ads

Broadband Internet in South Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia


Fixed broadband subscription per 100 capita 


  • Armenia 9.1 
  • Azerbaijan 19.8
  • Georgia 12.2Mobile broadband subscription per 100 capita   • Armenia 34.2
  • Azerbaijan 46.8
  • Georgia 21.8


% of households with internet  • Armenia 46.6
  • Azerbaijan  54.6
  • Georgia 41


From <The State of Broadband 2015> ITU report

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...