Ads

Hacking attacks of Armenian groups on Azerbaijan state sites

From Monte Melkonian Cyber Army:

defaced

http://www.azembassy.qa/index.php?options=news&id=12&news_id=69
Embassy of the Republic of Azerbaijan
to the Qatar

http://hack-mirror.com/282691.html
http://www.azembassy.org.tr/index.php?options=content&id=98

Embassy of the Republic of Azerbaijan
to the Turkey

http://hack-mirror.com/282692.html
http://www.azembassy.ch/?options=content&id=37

Embassy of the Republic of Azerbaijan
to the Switzerland

http://hack-mirror.com/282693.html
http://www.azembassy.ae/index.php?options=content&id=27

Embassy of the Republic of Azerbaijan
to the United Arab Emirates

http://hack-mirror.com/282694.html
http://www.aida.az/?options=content&id=1  

Ministry of Foreign Affairs Azerbaijan international development agency
http://www.zone-db.com/mirror_40727.html

http://abtc.az/en/ 

azerbaijan bank traning center
http://zone-h.org/mirror/id/24804910

From Artsakh Cyber Army

http://www.azembassy.nl

http://hack-mirror.com/282632.html

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...