Ads

Social Media in Georgia, May 2014

April 2014 report


Facebook active users 1 340 000 (+  40 000 from April)


Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 651 000 (+155 000 from April)Odnoklassniki weekly active users - 725 000 (- 10 000 from April)VKontakte registered users - 436 000 (+ 13 000 from April)

Odnoklassniki growth (Liveinternet stats)
No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...