Mastodon

Armenian MMCA hacked azerbaijani and turkish sites

Monte Melkonyan Cyber Army reports:

1.http://www.antaris.az/news.php?id=46
Mirror:http://www.peeep.us/90c9d837

2.http://aetesi.az/
Mirror:http://www.peeep.us/a8cf04e5

3. http://www.martcivata.com.tr/haber-detay.php?id=30
Mirror: https://zone-h.org/mirror/id/22434452

4.http://www.emsvana.com/admin/resim.php?hid=10 .
Mirror:https://zone-h.org/mirror/id/22434544

5.http://www.teknogrup.net/?sayfa=duyuru&duyuruid=1
Mirror:https://zone-h.org/mirror/id/22434545

6.http://www.erginpetrol.com.tr/index.php?sayfa=haberler&hid=16v
Mirror:https://zone-h.org/mirror/id/22434546

7.http://www.kiralikcadir.com.tr/announcement.php?AID=31
Mirror:https://zone-h.org/mirror/id/22434547

8.http://rhs-cruise.com/admin/images/28may.html
Mirror:http://www.peeep.us/fa0429ab

9.http://hbcephe.com/urundetay.php?url=hacked-by-artsvashen-cyber-solier-mmca
Mirror:http://www.peeep.us/c40ac15e

10. http://madakmoda.com/
Mirror:http://www.peeep.us/5382935b

11. http://www.cagribeyharita.net/
Mirror:http://www.peeep.us/f6358a9c

12. http://www.basaksehirmem.gov.tr/resim/db/resimupload/flag1.jpg
http://www.peeep.us/6a0c4765


No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...