Ads

Social Media in Armenia, May 2014

April 2014 report

Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 483 000 ( +89 000 from April)Odnoklassniki weekly active users - 841 000 ( -22 000 from April)
Facebook active users - 640 000 (+ 20 000 from April)
VKontakte registered users - 663 000 (+ 17 000 from April)Odnoklassniki   growth  


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...