Ads

Social Media in Azerbaijan, May 2014

April 2014 report


Facebook active users 1 400 000 (+ 20 000 from April)


Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 190 000 (+83 000 from April)Odnoklassniki weekly active users - 838 000 (- 29 000 from April)

Twitter (aztwi.com stats) users 4670 (+213 from April)


VKontakte registered users - 911 000 (+25 000 from April)

Odnoklassniki is growing (Liveinternet stats)


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...