Ads

Social Networks in Armenia, Jan 2016

(See 2014 Dec report)

Odnoklassniki+Mail.ru services:
weekly active users: 1 227 000

Odnoklassniki:
Daily active visitors: 1 077 000

Odnoklassniki monthly visitors, Liveinternet stats


Facebook:
monthly active users 920 000
daily active users      540 000

Instagram:
daily active users      61 000

VK:
Potential : 974 000 (not based on IP and daily activity)
         

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...