Mastodon

ACA hacked 26 sites in Azerbaijan dedicated to 26 years of anti-Armenian pogroms in Baku

Just was informed that "Armenian Cyber Army" group attacked several sites in Azerbaijan. Attack was dedicated to Armenian pogroms took place in Baku in 13-19 Jan 1990.

List of hacked sites and mirrors

1) http://accounting.dpi.az/
http://zone-h.org/mirror/id/25439759
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126274

2) http://advertising.qalagroup.az
http://zone-h.org/mirror/id/25439761
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126275

3) http://armood.net
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126276

4) http://automile.az
http://zone-h.org/mirror/id/25439770
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126277

5) http://azlogistics.dpi.az/
http://zone-h.org/mirror/id/25439774
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126278

6) http://barkers.az
http://zone-h.org/mirror/id/25439779
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126279

7) http://barkers.dpi.az
http://zone-h.org/mirror/id/25439782
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=1262808) http://catalogue.dpi.az/
http://zone-h.org/mirror/id/25439806
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126281

9) http://dubay.dpi.az
http://zone-h.org/mirror/id/25439809
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126282

10) http://ecos.az
http://zone-h.org/mirror/id/25439812
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126283

11) http://falcon.dpi.az
http://zone-h.org/mirror/id/25439814
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126285

12) http://favorit.dpi.az
http://zone-h.org/mirror/id/25439818
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126286

13) http://favoritkino.com
http://zone-h.org/mirror/id/25439822
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126288

14) http://generator.az/
http://zone-h.org/mirror/id/25439826
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126289

15) http://ilkinalibeyli.com/
http://zone-h.org/mirror/id/25439829
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126290

16) http://ivy.dpi.az/
http://zone-h.org/mirror/id/25439833
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126291

17) http://kayzen.dpi.az/
http://zone-h.org/mirror/id/25439864
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126292

18) http://lemag.dpi.az/
http://zone-h.org/mirror/id/25439870
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126293

19) http://leplaisir.dpi.az/
http://zone-h.org/mirror/id/25439876
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126294

20) http://myauto.dpi.az/
http://zone-h.org/mirror/id/25439889
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126295

21) http://qalagroup.az/
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126296

22) http://retroavtoservis.az/
http://zone-h.org/mirror/id/25439914
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126297

23) http://roman.dpi.az/
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126298

24) http://sms.ilkinalibeyli.com/
http://zone-h.org/mirror/id/25439921
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126299

25) http://uventa.ilkinalibeyli.com/
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126301

26) http://dpi.az/
http://zone-h.org/mirror/id/25439934
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=126303

No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...