Mastodon

Armenian MMCA hacking group attacked Azerbaijan government sites for Army Day

‪‎Armenian‬ hackers from Monte Melkonian Cyber Army attacked Azerbaijan government websites. Attack was dedicated to the Armenian Army Day.

MMCA‬ reported ‎they started DDOS‬ attack ‪on Azerbaijan‬ ‪‎government‬ websites and downed the E-Government Portal(e-gov.az), Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan
(taxes.gov.az), The official Internet resource of the State Bodies (gov.az)

Also group #‎leaked‬ data from Civil Service Commission
under the President of the Republic of Azerbaijan (csc.gov.az) download data (https://www.sendspace.com/file/b2qyi5) and
leaked 81000 emails, passwords, IP,names
part 1 (http://pastebin.com/1z0yJ1i7)
part2 download from
(https://www.sendspace.com/file/crf75b)
No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...