Mastodon

MMCA հաքերները կոտրել են մի շարք ադրբեջանական կայքեր

Մոնթե Մելքոնյանի կիբեր բանակ խումբը մի շարք ադրբեջանական կայքեր է կոտրել։ Հարձակումը կապ ուներ սահմանային լարվածության հետ

http://qalagroup.az/
http://www.zone-h.org/mirror/id/25204699

http://amrahbank.az/index.php?menu=3 amrah bank website
http://zone-h.org/mirror/id/25204913

http://www.abtc.az/en/index.php?stype=a&slevel=1&sid=14
http://hack-mirror.com/362679.html

http://job.nakhchivan.az/detail.php?pk=3682&apply=1
http://job.nakhchivan.az/browse.php?pk=6866
http://zone-h.org/mirror/id/25204912

http://qlobus.edu.az/index.php?newsid=48
http://hack-mirror.com/362659.html

http://stilim.az/index.php?route=product/category&path=20
http://www.zone-h.org/mirror/id/25204790

http://lawreform.az/index.php?module=news&name=view&id=3858&lang=az
http://hack-mirror.com/362660.html

http://rvtravel.az/?options=content&id=39
http://hack-mirror.com/362661.html

http://azmdf.az/userfiles/Herosner.png
http://hack-mirror.com/362664.html


No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...