Ads

Սահմանադրական հանրաքվեի ձայների բաշխումը ըստ մարզերի

Ամենաքիչ «Այո» հավաքել է Շիրակը եւ Երեւանը։ Ամենաշատը՝ Վայոց Ձորը եւ Արարատը։ 
Տվյալները պաշտոնական են, ըստ ԿԸՀ֊ի կայքի տրամադրած
No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...