Ads

Armenian hackers leaked data from Azerbaijan Ministry of labour and social protection and Ministry of Emergency Situations

Armenian hacking team Monte Melkonian Cyber Amry hacked Azerbaijan Ministry of Labour and Social Protection and Ministry of Emergency Situations online systems and leak documents. 

The cyber attack is related to the recent incidents at the border. Three Armenian soldiers killed in Azeri subversive attacks .
http://www.uploadscenter.com/mhxsvist5338 = Azerbaijan Ministry of Labour and Social Protection
http://www.uploadscenter.com/28jgb1utk1rl = Azerbaijan Ministry of Emergency Situations

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...