Mastodon

Armenian hackers attacked sites from Azerbaijan after clashes on border

Armenian Cyber Army

1) http://avito.az
http://www.peeep.us/7cf967fc

2) http://mesafedenmekteb.edu.az/
http://www.peeep.us/411a955f

3) http://kamera.az
http://zone-hc.com/archive/mirror/7015684_kamera.az_mirror_.html
http://www.peeep.us/69f4a65d


Monte Melkonian Cyber Army

1) http://arsenalcenter.az
http://www.peeep.us/afe52bcb

2) http://www.pfl.az/
http://www.peeep.us/233e21f6

3) http://foto.cib.az/config.php
http://www.ghost-mirror.org/mirror.php?id=15977

4) http://down.cib.az/files/Other/down.cib.az-10559939_1438207893133571_1591433852313191444_n.jpg
http://www.peeep.us/e1c977fd

No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...