Ads

Social Media in Armenia, December 2013Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 425 000Odnoklassniki weekly active users - 835 000
Facebook active users - 540 000
VKontakte registered users - 552 000
Hayland registered users - 158 000Facebook already 3 months stoped on 540 000

Odnoklassniki started a growth after a long period of stagnation


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...