Mastodon

Ասք Ռոստամի մասին` հայերեն տարբերակ

Ասք Ռոստամի մասին հայերեն կրկնօրինակված տարբերակը օրիգինալից մի գլուխ լավն է։ Կարծես, հենց հայերեն ա նկարահանված։ Ցավոք, գունավոր որակի չեմ գտել հայերեն տարբերակը։

No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...