Facebook-ում տարածվող կասկածելի տեսանյութ

Նման տեսանյութ տեսնելիս՝ մի միացրեք


Քանի որ ձեզ խաբեությամբ փորձելու են քցել կասկածելի ֆայլ, իբր թե Flash Player update համար դա պետք է ներբեռնել 

Սրան կտացնելով դուք կներբեռնեք .exe ֆայլ, որը կասկածելի է։ Չնայած, այս պահին միայն մի վիրուսային համակարգ է դա համարում վտանգավոր։ Մեկա մի սեղմեք։ 
Մերսի Rafael Vance գտնելու համար

No comments:

Post a Comment