Ads

Wikipedia stats for Armenia and Armenian issues - July

Armenia has been viewed 129060 times in the last 30 days. This article ranked 1681 in traffic on en.wikipedia.org

Karabakh has been viewed 2386 times in the last 30 days.

Nagorno Karabakh has been viewed 561 times in 201407.


Armenian Genocide
 has been viewed 52332 times in the last 30 days. This article ranked 4949 in traffic on en.wikipedia.org

Yerevan has been viewed 21723 times in the last 30 days.Русская Википедия

Армения has been viewed 32847 times in the last 30 days. This article ranked 502 in traffic on ru.wikipedia.org.

Ереван has been viewed 12067 times in the last 30 days. This article ranked 4133 in traffic on ru.wikipedia.org.

Нагорный Карабах has been viewed 8478 times in the last 30 days. This article ranked 2425 in traffic on ru.wikipedia.org.

Геноцид армян has been viewed 12005 times in the last 30 days. This article ranked 2901 in traffic on ru.wikipedia.org.


Հայերեն Վիքիպեդիա

Հայաստան has been viewed 3929 times in the last 30 days. This article ranked 3 in traffic on hy.wikipedia.org.

Երևան has been viewed 2162 times in the last 30 days. This article ranked 4 in traffic on hy.wikipedia.org

Արցախ has been viewed 271 times in the last 30 days. This article ranked 1129 in traffic on hy.wikipedia.org.

Հայոց Ցեղասպանություն has been viewed 854 times in the last 30 days. This article ranked 7 in traffic on hy.wikipedia.org.

Source


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...