Ads

Social Media in Armenia, July 2014

May 2014 report

Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 108 000 ( -375 000 from May)Odnoklassniki weekly active users - 839 000 ( -2 000 from May)
Facebook active users - 660 000 (+ 20 000 from May)
VKontakte registered users - 670 000 (+ 7 000 from May)Odnoklassniki   growth  No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...