Ads

Sites from Azerbaijan sinif.az and crrc.az hacked data leaked

Armenian  Monte Melkonian Cyber Army hacked sinif.az - users data leaked. Leaked data stored here

crrc.az hacked, user names and IP adresses leaked. Data stored here

Several websites defaced:

http://telebe.az/
http://zone-hc.com/archive/mirror/580d317_telebe.az_mirror_.html

http://www.pfl.az/ (Azerbaijan Professional Football League)
http://zone-hc.com/archive/mirror/f692fe4_pfl.az_mirror_.html

http://foto.cib.az/admin.php
http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=163605


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...