Mastodon

Ահաֆորիզմ #5


«Ավելի լավ է մուսուլման լինեինք, քան թե դառնանք գեյ»,- «Ժամանակի» թղթակցին ասել է Ղուկասյանը:

Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյան

No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...